Interview met Peter Feenstra Uitgever Eisma Edumedia

Wat doet Eisma Edumedia?

“Eisma Edumedia is een educatieve uitgeverij, onderdeel van de Eisma Media Groep. We begonnen zo’n 35 jaar geleden met educatieve uitgaven. Vanaf begin jaren 90 is de educatieve uitgeverij een steeds belangrijker onderdeel geworden bij Eisma. We specialiseren ons in talen, zowel modern als klassiek.”

Hoe is het vak de laatste jaren veranderd?

“Zo’n 15 jaar geleden zagen we al dat de digitalisering ons vak drastisch zou veranderen. We zagen aankomen dat er meer manieren waren om lesmateriaal uit te geven, in plaats van alleen via het klassieke model met lesboek en werkboek. Rond het jaar 2000 begonnen we met het digitaliseren van de opdrachten, een eerste stap. Maar ik moet zeggen: we hebben hiervoor wel leergeld betaald. Niet alleen wij, trouwens. Dat geldt voor veel uitgeverijen. Je moet daarnaast je hele bedrijfsmodel aanpassen. We zagen dat de oplossing voor educatie ook ligt in het aanbieden van modulaire pakketten. Zo kan een school zelf kiezen welke onderdelen ze wel wil aanbieden en welke niet. Je betaalt alleen voor wat je afneemt. Sla je als leerkracht een hoofdstuk over? Dan zit je niet met een lesboek waarin het toch is opgenomen. Deze modulaire opzet heeft veel van ons lesmateriaal.”

Waarom is innovatie belangrijk?

“Innovatie zorgt ervoor dat je in de toekomst nog steeds een bedrijfsmodel hebt. Het is natuurlijk wel essentieel om de scholen mee te krijgen. Sommige zijn al wat verder en bieden onderwijs op de iPad. Andere scholen hebben nog koudwatervrees voor verregaande digitalisering. We helpen ze met hoe ze een digitale leeromgeving kunnen bouwen, van lesmateriaal en technische ondersteuning tot de complete inrichting. In die begeleiding en dienstverlening ligt een belangrijke rol voor ons en voor andere educatieve uitgeverijen. Digitale methodes groeien nu explosief. Welke kant het opgaat? Die van adaptieve lesstof op maat. De digitalisering gaat gewoon verder totdat we precieze selecties voor de individuele leerling kunnen maken. Helemaal gepersonaliseerd leren, dus.”

Wat is de waarde van auteursrecht?

“Die waarde is de laatste tijd veel duidelijker geworden, ook voor auteurs. Sommige auteurs werken in het onderwijs en schrijven in de avonduren aan het lesmateriaal. Daar komt natuurlijk veel meer bij kijken dan schrijven alleen. Het draait om het hele concept. Vanaf 2005 tot voor een paar jaar terug zag je dat veel scholen zeiden: wij kunnen zelf ook lesmateriaal maken. Vaak begonnen ze met veel enthousiasme en dan kom je zo’n eerste jaar nog wel door. Maar ben je twee jaar verder dan is het enthousiasme flink getemperd. Waarom doen we het eigenlijk, vragen ze zich af. Ze zien dat het werk dat erachter zit belangrijk is. De waarde, los van het lesmateriaal, blijkt dan toch heel hoog te zijn. Ja, ook ik heb de gekopieerde stapels werkboeken bij het begin van een nieuw schooljaar zien liggen. De budgetten staan onder druk. Toch is massaal kopiëren niet de manier. Na een tijd van terughoudendheid spreken we scholen hier nu dan ook op aan. Innoveren betekent investeren, dat geldt voor ons en voor de scholen. En als we er wat van zeggen, dan begrijpen ze het ook wel.”