Voortgezet onderwijs

Onderwijsregelingen: Voortgezet onderwijs

Iedere school voor voortgezet onderwijs maakt gebruik van lesmiddelen waar auteursrecht op zit. Leraren maken kopieën van lesstof, leerlingen bekijken een film of er klinkt muziek in de klas of tijdens een schoolfeest. Voor het voortgezet onderwijs hebben onderwijsorganisaties overeenkomsten gesloten met de organisaties van auteursrechthebbenden. Zo hoef je niet voor elk gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal apart toestemming te vragen. De scholen ontvangen voor het gebruik dat onder de regelingen valt jaarlijks een factuur.

Op deze site zie je eenvoudig hoe auteursrecht binnen het voortgezet onderwijs en andere onderwijssoorten is geregeld. Wil je iets gebruiken wat niet binnen de regeling valt? Dan helpen we je graag met hoe je toestemming kunt krijgen.

 

Regelingen

Wil je de precieze regeling weten? Op deze pagina vind je de concrete afspraken die de onderwijsorganisaties voor het voortgezet onderwijs met de organisaties van auteursrechthebbenden hebben gemaakt.

Hier kun je ook zien hoeveel jouw school moet betalen op grond van de bestaande regelingen voor het voortgezet onderwijs.

Kopiëren uit boeken, tijdschriften en kranten

Jaarlijks betaalt jouw school een standaardbijdrage aan Stichting Reprorecht voor digitaal en van papier naar papier kopiëren, zoals printen, e-mailen, scannen, opslaan op een computer, tablet, elektronische leeromgeving en zelf lesmateriaal samenstellen. Stichting Reprorecht zorgt ervoor dat de makers een vergoeding ontvangen, zodat zij kunnen blijven investeren in nieuw lesmateriaal.

  • Gebruik de Wegwijzer om te lezen welk gebruik wel en niet is toegestaan met de VO-regeling.

In onderstaande tabel zie je het tarief van Stichting Reprorecht voor het digitaal en van papier naar papier kopiëren per schooljaar, inclusief de in overleg met de VO-raad door Stichting Reprorecht verleende korting:

Periode Korting Bedrag per leerling VO per jaar
schooljaar 2021-2022 19,5% € 1,96

Als jouw school niet instemt met de regeling, vervalt de korting. Je zult door middel van eigen onderzoek, dat in samenwerking met Stichting Reprorecht wordt uitgevoerd, moeten aantonen hoeveel kopieën van auteursrechtelijk beschermd werk de school feitelijk maakt.

Aangepaste regeling voor aoc’s

Voor de leerlingen in het voortgezet onderwijs van een aoc geldt de regeling voor het voortgezet onderwijs. Voor mbo-deelnemers bij een aoc geldt de regeling voor het mbo.

Muziek

Voor het laten horen van muziek tijdens feesten en schooluitvoeringen moeten scholen een doorlopende overeenkomst sluiten met zowel Buma/Stemra als Sena. Het tarief hangt af van de soort regeling die je wilt treffen. Voor het kalenderjaar 2021:

Voor elke 300 leerlingen of een gedeelte daarvan*
Gebruik van mechanische achtergrondmuziek tijdens de pauze(s) € 308,30
Gebruik van achtergrondmuziek of voorgrondmuziek tijdens klassenavonden € 154,15
Gebruik van achtergrondmuziek of voorgrondmuziek tijdens feesten, waarbij de gages/uitkoopsommen niet hoger zijn dan € 1.000,–. Als de gages/uitkoopsommen hoger zijn dan € 1.000,– dan geldt het Algemeen Tarief. € 102,77

De Sena-vergoedingen voor scholen in het voortgezet onderwijs zijn voor 2020:

  • Scholen met maximaal 600 leerlingen: € 85,52 of met korting € 57,02*.
  • Voor elke 300 leerlingen meer (of een gedeelte daarvan) is er een toeslag van € 42,76 of met korting € 28,51*.

* Als je uit eigen beweging een licentie op basis van het tarief voor het voortgezet onderwijs aanvraagt of verlengt, verlenen Buma/Stemra en Sena je een korting tot 33,3%. Voorwaarde is wel dat de school de factuur op tijd betaalt en de overige voorwaarden naleeft.

Televisie, video en dvd

Voor vertoning van bewegende beelden voor amusementsdoeleinden binnen het onderwijs kun je een licentie krijgen van Videma of Filmservice. Videma vertegenwoordigt het collectief van filmmaatschappijen, tv-producenten en omroepen. Er zijn speciale regelingen voor het onderwijsinstellingen. Een licentie is nodig als de vertoning van de film niet met titel is vermeld in het leerplan.

De vergoeding is afhankelijk van het maximaal aantal vertoningen per schooljaar.

Regeling videofilms

Maximaal aantal vertoningen Vergoeding (prijspeil schooljaar 2020-2021)
10 € 182,85
15 € 266,83
25 € 432,40
50 € 840,07
100 € 1.630,72
200 € 3.162,

Regeling tv-programma’s

Dit is een vast bedrag per school: € 49,35 (prijspeil schooljaar 2020-2021). Voor het voortgezet onderwijs geldt de vergoeding voor elke locatie apart.