Primair onderwijs

Onderwijsregelingen: Primair onderwijs

Iedere basisschool maakt gebruik van lesmiddelen waar auteursrecht op zit. Leraren maken kopieën van werkbladen, leerlingen bekijken een tv-uitzending of er klinkt muziek in de klas of tijdens een activiteit. Voor het basisonderwijs bestaan er verschillende regelingen van de organisaties van auteursrechthebbenden. Zo hoef je niet voor elk gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal apart toestemming te vragen. De scholen ontvangen voor het gebruik dat onder de regelingen valt jaarlijks een factuur.

Op deze site zie je eenvoudig hoe auteursrecht binnen het primair onderwijs en andere onderwijssoorten is geregeld. Wil je iets gebruiken wat niet binnen de regeling valt? Dan helpen we je graag met hoe je toestemming kunt krijgen.

 

Tv en video

In de klas

Vrijwel alle scholen maken gebruik van video- en tv-beelden. Dit is zonder toestemming toegestaan als het gaat om gebruik van video en tv als ondersteuning van het onderwijs en de vertoning deel uitmaakt van het schoolwerk- of leerplan. Dit geldt ook voor videobeelden van bijvoorbeeld YouTube. Zolang het om onderwijsdoeleinden gaat, mag je het materiaal van deze videosite gewoon vertonen.

Tijdens feesten, overblijf en soortgelijke activiteiten

Voor een filmvoorstelling tijdens een feestmiddag of het vertonen van tv-beelden in de overblijfruimte, heeft de school toestemming van de rechthebbenden nodig. In dit geval heeft de vertoning namelijk niet alleen een educatief doel, maar ook amusementsdoeleinden. Hiervoor is toestemming nodig van de betreffende makers, zoals scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs en/of andere rechthebbenden zoals filmmaatschappijen, tv-producenten en omroepen. Voor de laatst genoemde categorieën rechthebbenden kan een licentie voor dergelijk gebruik worden verkregen via Videma of via FilmService (zie regelingen).

Het maakt voor de toestemming niet uit welke drager (dvd, Blu-ray, download, stream enzovoorts) of welk vertoningsapparaat (tv, beamer, digibord enzovoorts) je gebruikt voor het vertonen van een film, documentaire of tv-beelden.