Primair onderwijs

Onderwijsregelingen: Primair onderwijs

Iedere basisschool maakt gebruik van lesmiddelen waar auteursrecht op zit. Leraren maken kopieën van werkbladen, leerlingen bekijken een tv-uitzending of er klinkt muziek in de klas of tijdens een activiteit. Voor het basisonderwijs bestaan er verschillende regelingen van de organisaties van auteursrechthebbenden. Zo hoef je niet voor elk gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal apart toestemming te vragen. De scholen ontvangen voor het gebruik dat onder de regelingen valt jaarlijks een factuur.

Op deze site zie je eenvoudig hoe auteursrecht binnen het primair onderwijs en andere onderwijssoorten is geregeld. Wil je iets gebruiken wat niet binnen de regeling valt? Dan helpen we je graag met hoe je toestemming kunt krijgen.

 

Tekst en afbeeldingen

Jaarlijks betaalt jouw school een standaardbijdrage aan Stichting Reprorecht voor digitaal en van papier naar papier kopiëren, zoals printen, e-mailen, scannen, opslaan op een computer, tablet, elektronische leeromgeving en zelf lesmateriaal samenstellen. Stichting Reprorecht zorgt ervoor dat de makers een vergoeding ontvangen, zodat zij kunnen blijven investeren in nieuw lesmateriaal.

Kopiëren en printen

Voor het kopiëren van kleine gedeelten uit kranten, boeken, tijdschriften en andere leermiddelen betaalt elke basisschool jaarlijks een vergoeding aan Stichting Reprorecht. Onder een klein gedeelte verstaan we niet meer dan 10% tot maximaal 10 pagina’s van boeken en niet meer dan een enkel artikel uit een dag-, week- of maandblad.

We hebben afgesproken dat je als leerkracht voor onderwijsdoeleinden ook afbeeldingen van websites mag kopiëren of printen, zonder dat je daarvoor vooraf toestemming hoeft te vragen.

Voorwaarde voor het kopiëren en printen van afbeeldingen is wel dat het gebruik beperkt blijft tot niet meer dan 25 afzonderlijke afbeeldingen uit dezelfde bron. Voor het onderwijs mag je zoveel kopieën maken als je voor je leerlingen nodig hebt. Zo mogelijk moet je de maker en de bron vermelden.

Het kopiëren of printen van één lied aan bladmuziek of één songtekst is voor onderwijsdoeleinden toegestaan.

Als je meer tekst of afbeeldingen wilt kopiëren of printen, dan heb je toestemming nodig van de rechthebbenden van het materiaal, die hiervoor een vergoeding kunnen vragen. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen.

Scannen, linken, e-mailen, opslaan en delen

Veel basisscholen scannen, linken, e-mailen, slaan materiaal op (op een computer, tablet of elektronische leeromgeving) of delen materiaal (via internet) om het vervolgens uit te printen of te verspreiden. Scannen en linken of delen van inhoud uit boeken, tijdschriften en kranten valt ook onder het auteursrecht. Houd er rekening mee dat je voor het scannen van volledige boeken altijd toestemming van de uitgever en de makers moet hebben.

Een klein gedeelte uit een boek, tijdschrift of krant mag je voor lesdoeleinden zonder toestemming scannen. Onder een klein gedeelte verstaan we niet meer dan 10% tot maximaal 10 pagina’s bij boeken en bij artikelen uit kranten of tijdschriften niet meer dan één artikel. Ook voor artikelen op websites geldt dat je zonder toestemming vooraf 10% tot maximaal 10 pagina’s van een website (elektronisch) mag delen.

Linken (een koppeling aanbrengen) naar websites en afbeeldingen is toegestaan als je linkt naar legaal geplaatst materiaal en als het mag van de maker.

We hebben afgesproken dat je als leerkracht voor onderwijsdoeleinden afbeeldingen van websites mag gebruiken, zonder dat je daarvoor vooraf toestemming hoeft te vragen. Voorwaarde is wel dat het gebruik beperkt blijft tot niet meer dan enkele afbeeldingen en je moet zo mogelijk de maker en de bron vermelden. Je mag niet meer dan 25 afzonderlijke beelden uit dezelfde bron gebruiken. Let erop dat delen via sociale media in veel gevallen géén onderwijsdoeleinde heeft en dat dat dan ook niet is toegestaan.

Voor bladmuziek of songteksten geldt dat het om niet meer dan één lied of één songtekst mag gaan.

Wil je voor school iets scannen, linken of delen wat je niet voor onderwijsdoeleinden gebruikt? Dan heb je altijd toestemming van de auteursrechthebbenden nodig. Ook als je meer wilt scannen, linken of delen dan hierboven beschreven kun je contact met ons opnemen.

Vertonen

Voor onderwijsdoeleinden mag je een klein gedeelte van bronnen vertonen op bijvoorbeeld een digibord, tablet of in een presentatie, zonder dat je daarvoor vooraf toestemming hoeft te vragen. Voorwaarde is dat het gebruik beperkt blijft tot maximaal 10% of maximaal 10 pagina’s van het boek of het leermiddel.

Bij artikelen uit tijdschriften en kranten en van websites gaat het om maximaal één artikel. Voor het vertonen van afbeeldingen geldt dat je niet meer dan enkele afbeeldingen van één maker vertoont of niet meer dan 25 afzonderlijke afbeeldingen uit dezelfde bron.

Songteksten of bladmuziek mogen voor onderwijsdoeleinden worden vertoond, mits het gebruik beperkt blijft tot één songtekst of één lied uit een liedboek.

Wil je meer gebruiken of iets vertonen wat buiten het onderwijsdoel valt? Dan moet je vooraf via ons om toestemming vragen.

Samenstellen

Voor onderwijsdoeleinden mag je een klein gedeelte van een leermiddel overnemen in eigen lesmateriaal, een bundel of een reader, zonder dat je daarvoor vooraf toestemming hoeft te vragen. Het gebruik van boeken of andere leermiddelen moet dan wel beperkt blijven tot maximaal 10% of maximaal 10 pagina’s.

Bij artikelen uit tijdschriften en kranten en van websites mag het maximaal om één artikel gaan. Voor het gebruiken van afbeeldingen van websites geldt dat je hiervoor eerst toestemming moet hebben van Stichting UVO. Met toestemming mag je dan tot 25 afzonderlijke afbeeldingen uit dezelfde bron gebruiken.

Voor het gebruik van songteksten of bladmuziek in een samengesteld werk geldt dat je niet meer dan één songtekst of één lied aan bladmuziek in je eigen lesmateriaal, bundel of reader zonder toestemming vooraf mag overnemen.

Wil je voor jouw samengestelde werk meer gebruiken dan volgens bovenstaande regeling? Dan moet je vooraf toestemming vragen door met ons contact op te nemen.