Primair onderwijs

Onderwijsregelingen: Primair onderwijs

Iedere basisschool maakt gebruik van lesmiddelen waar auteursrecht op zit. Leraren maken kopieën van werkbladen, leerlingen bekijken een tv-uitzending of er klinkt muziek in de klas of tijdens een activiteit. Voor het basisonderwijs bestaan er verschillende regelingen van de organisaties van auteursrechthebbenden. Zo hoef je niet voor elk gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal apart toestemming te vragen. De scholen ontvangen voor het gebruik dat onder de regelingen valt jaarlijks een factuur.

Op deze site zie je eenvoudig hoe auteursrecht binnen het primair onderwijs en andere onderwijssoorten is geregeld. Wil je iets gebruiken wat niet binnen de regeling valt? Dan helpen we je graag met hoe je toestemming kunt krijgen.

 

Regelingen

Wil je de precieze regeling in jouw situatie weten? Op deze pagina vind je de concrete inhoud van de regelingen voor het primair onderwijs van de organisaties van auteursrechthebbenden.

Je ziet hier hoeveel jouw school moet betalen op grond van de bestaande regelingen voor het primair onderwijs.

Kopiëren uit boeken, tijdschriften en kranten

Jaarlijks betaalt jouw school een standaardbijdrage aan Stichting Reprorecht voor digitaal en van papier naar papier kopiëren, zoals printen, e-mailen, scannen, opslaan op een computer, tablet, elektronische leeromgeving en zelf lesmateriaal samenstellen. Stichting Reprorecht zorgt ervoor dat de makers een vergoeding ontvangen, zodat zij kunnen blijven investeren in nieuw lesmateriaal.

  • Gebruik de Wegwijzer om te lezen welk gebruik wel en niet is toegestaan met de PO-regeling.

In onderstaande tabel zie je het tarief van Stichting Reprorecht voor het digitaal en van papier naar papier kopiëren in het schooljaar 2019-2020, inclusief de in overleg met de PO-Raad door Stichting Reprorecht verleende korting:

Periode Korting Bedrag per leerling PO per jaar
schooljaar 2021-2022 19,5% € 2,05

Als het feitelijk hergebruik bij jouw school duidelijk afwijkt van de trend in het primair onderwijs, komt de school in aanmerking voor een maatwerkregeling op basis van een eigen onderzoek, dat in samenwerking met Stichting Reprorecht wordt uitgevoerd.

Muziek

Voor het laten horen van muziek tijdens feesten en schooluitvoeringen moeten scholen een muzieklicentie afsluiten met zowel Buma/Stemra als Sena. Het tarief is gebaseerd op het totaal aantal ‘activiteiten met muziek’.

De Buma/Stemra-tarieven voor scholen in het basisonderwijs in 2021:
Tot en met 10 activiteiten met muziek: € 129,44*
Vanaf 11 activiteiten met muziek: € 258,88*
De Sena-vergoedingen voor scholen in het basisonderwijs in 2019:
Tot en met 10 activiteiten met muziek € 57,00* per jaar
Vanaf 11 activiteiten met muziek € 114,03* per jaar

Alle prijzen zijn van toepassing op een overeenkomst voor muziekgebruik gedurende een aaneengesloten periode van 12 maanden. Als een overeenkomst is gesloten voor muziekgebruik gedurende een aaneengesloten periode van 9, 6 of 3 maanden, gelden deze prijzen naar rato. Het Buma/Stemra-tarief is exclusief btw. Sena hanteert geen btw.

*In sommige gevallen kan een school in aanmerking komen voor korting op de bovenstaande tarieven. Het tarief per school kan variëren. Lees welke korting er voor uw school van toepassing is in de licentievoorwaarden van Buma/Stemra en Sena

Televisie, video en dvd

Voor vertoning van bewegende beelden voor amusementsdoeleinden binnen het onderwijs kun je een licentie krijgen van Videma of FilmService. Videma vertegenwoordigt het collectief van tv-producenten en omroepen. FilmService vertegenwoordigt filmmaatschappijen. Er zijn speciale regelingen voor onderwijsinstellingen. Een licentie is nodig als de vertoning van de film niet met titel is vermeld in het leerplan.

De vergoeding is afhankelijk van het maximaal aantal vertoningen per schooljaar.

Regeling videofilms

Maximaal aantal vertoningen Vergoeding (prijspeil schooljaar 2021-2022)
10 € 173,29
15 € 252,91
25 € 409,81
50 € 796,20
100 € 1.545,56
200 € 2.997,45

Regeling tv-programma’s

Dit is een vast bedrag per school: € 50,04 (prijspeil schooljaar 2020-2021). De vergoeding per school voor het primair onderwijs is inclusief noodgebouw(en) en dependance(s).