Particulier onderwijs

Onderwijsregelingen: Particulier onderwijs

Iedere onderwijsinstelling maakt gebruik van lesmiddelen waar auteursrecht op zit. Docenten maken kopieën uit boeken, vertonen beeldmateriaal voor de klas of leerlingen gebruiken tekst van websites voor een werkstuk. Voor het particulier onderwijs hebben onderwijsorganisaties overeenkomsten gesloten met de organisaties van auteursrechthebbenden. Zo hoef je niet voor elk gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal apart toestemming te vragen. De onderwijsinstellingen ontvangen voor het gebruik dat onder de regelingen valt jaarlijks een factuur.

Op deze site zie je eenvoudig hoe auteursrecht binnen het particulier onderwijs en andere onderwijssoorten is geregeld. Wil je iets gebruiken wat niet binnen de regeling valt? Dan helpen we je graag met hoe je toestemming kunt krijgen.

 

Tv en video

In de les

Vrijwel alle onderwijsinstellingen maken gebruik van video- en tv-beelden. Dit is zonder toestemming toegestaan als het gaat om gebruik van video en tv als ondersteuning van het onderwijs. Dit geldt ook voor videobeelden van bijvoorbeeld YouTube. Zolang het om onderwijsdoeleinden gaat, mag je het materiaal van deze videosite gewoon vertonen.

Tijdens feesten en andere activiteiten

Voor een filmvoorstelling tijdens een feestavond of het vertonen van tv-beelden in de kantine, heeft de onderwijsinstelling toestemming van de rechthebbenden nodig. In dit geval worden film en tv namelijk voor amusementsdoeleinden gebruikt. Hiervoor is toestemming nodig van de betreffende makers, zoals scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs en/of andere rechthebbenden zoals filmmaatschappijen, tv-producenten en omroepen. Voor de laatst genoemde categorieën rechthebbenden kan een licentie voor dergelijk gebruik worden verkregen bij FilmService of Videma.

Er zijn voor instellingen in het particulier onderwijs geen speciale regelingen met Videma of FilmService. Als onderwijsinstellingen video, dvd en/of tv willen vertonen, moet daarvoor apart een regeling worden getroffen met Videma en/of FilmService.

Het maakt voor de toestemming niet uit welke drager (dvd, Blu-ray, download, stream enzovoorts) of welk vertoningsapparaat (tv, beamer, digibord enzovoorts) je gebruikt voor het vertonen van een film, documentaire of tv-beelden. Het is overigens verboden om een film vanaf een (zelf-)gekopieerde dvd te vertonen.