Mbo en volwassenen

Onderwijsregelingen: Mbo en volwassenen

Iedere school voor mbo of volwassenenonderwijs maakt gebruik van lesmiddelen waar auteursrecht op zit. Docenten maken kopieën uit boeken, leerlingen of studenten maken een film van bestaande beelden of er wordt gebruikgemaakt van artikelen op websites. Voor het mbo en het volwassenenonderwijs hebben onderwijsorganisaties overeenkomsten gesloten met de organisaties van auteursrechthebbenden. Zo hoef je niet voor elk gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal apart toestemming te vragen. De scholen ontvangen voor het gebruik dat onder de regelingen valt jaarlijks een factuur.

Op deze site zie je eenvoudig hoe auteursrecht binnen het mbo en volwassenenonderwijs en andere onderwijssoorten is geregeld. Wil je iets gebruiken wat niet binnen de regeling valt? Dan helpen we je graag met hoe je toestemming kunt krijgen.

 

Tv en video

In de les

Vrijwel alle scholen maken gebruik van video- en tv-beelden. Dit is zonder toestemming toegestaan als het gaat om gebruik van video en tv als ondersteuning van het onderwijs en de vertoning deel uitmaakt van het schoolwerk- of leerplan. Dit geldt ook voor videobeelden van bijvoorbeeld YouTube. Zolang het om onderwijsdoeleinden gaat, mag je het materiaal van deze videosite gewoon vertonen.

Tijdens feesten en andere activiteiten

Voor een filmvoorstelling tijdens een feestavond of het vertonen van tv-beelden in de schoolkantine, heeft de school toestemming van de rechthebbenden nodig. In dit geval worden film en tv namelijk voor amusementsdoeleinden gebruikt. Hiervoor is toestemming nodig van de betreffende makers, zoals scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs en/of andere rechthebbenden zoals filmmaatschappijen, tv-producenten en omroepen. Voor de laatst genoemde categorieën rechthebbenden kan een licentie voor dergelijk gebruik worden verkregen bij FilmService of Videma. Videma heeft met de MBO-Raad en de AOC-Raad een collectieve regeling voor de vertoning van tv en video getroffen. Per deelnemer wordt een jaarlijkse all-in vergoeding betaald (zie regelingen).

Het maakt voor de toestemming niet uit welke drager (dvd, Blu-ray, download, stream enzovoorts) of welk vertoningsapparaat (tv, beamer, digibord enzovoorts) je gebruikt voor het vertonen van een film, documentaire of tv-beelden.