Mbo en volwassenen

Iedere school voor mbo of volwassenenonderwijs maakt gebruik van lesmiddelen waar auteursrecht op zit. Docenten maken kopie├źn uit boeken, leerlingen of studenten maken een film van bestaande beelden of er wordt gebruikgemaakt van artikelen op websites. Voor het mbo en het volwassenenonderwijs hebben onderwijsorganisaties overeenkomsten gesloten met de organisaties van auteursrechthebbenden. Zo hoef je niet voor elk gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal apart toestemming te vragen. De scholen ontvangen voor het gebruik dat onder de regelingen valt jaarlijks een factuur.

Op deze site zie je eenvoudig hoe auteursrecht binnen het mbo en volwassenenonderwijs en andere onderwijssoorten is geregeld. Wil je iets gebruiken wat niet binnen de regeling valt? Dan helpen we je graag met hoe je toestemming kunt krijgen.