Hoger onderwijs

Onderwijsregelingen: Hoger onderwijs

Iedere hbo-instelling of universiteit maakt gebruik van lesmiddelen waar auteursrecht op zit. Docenten maken kopieën uit boeken, vertonen afbeeldingen in de collegezaal of studenten stellen een werk samen uit bestaand materiaal. Voor het hoger onderwijs hebben de Vereniging Hogescholen en de Universiteiten van Nederland (voorheen VSNU) overeenkomsten gesloten met de organisaties van auteursrechthebbenden. Zo hoef je niet voor elk gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal apart toestemming te vragen. De onderwijsinstellingen ontvangen voor het gebruik dat onder de regelingen valt jaarlijks een factuur.

Op deze site zie je eenvoudig hoe auteursrecht binnen het hoger onderwijs en andere onderwijssoorten is geregeld. Wil je iets gebruiken wat niet binnen de regeling valt? Dan helpen we je graag met hoe je toestemming kunt krijgen.

 

Tv en video

In de les

Vrijwel alle hogescholen en universiteiten maken gebruik van video- en tv-beelden. Dit is zonder toestemming toegestaan als het gaat om gebruik van video en tv als ondersteuning van het onderwijs en de vertoning deel uitmaakt van het schoolwerk- of leerplan. Dit geldt ook voor videobeelden van bijvoorbeeld YouTube. Zolang het om onderwijsdoeleinden gaat, mag je het materiaal van deze videosite gewoon vertonen.

Tijdens feesten en andere activiteiten

Voor een filmvoorstelling tijdens een feestavond of het vertonen van tv-beelden in de kantine, heeft de school of universiteit toestemming van de rechthebbenden nodig. In dit geval worden film en tv namelijk voor amusementsdoeleinden gebruikt. Hiervoor is toestemming nodig van de betreffende makers, zoals scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs en/of andere rechthebbenden zoals filmmaatschappijen, tv-producenten en omroepen. Voor de laatst genoemde categorieën rechthebbenden kan een licentie voor dergelijk gebruik worden verkregen bij FilmService of Videma. Deze organisatie heeft met de HBO-Raad een regeling getroffen. Voor het gebruik van tv en video in hbo’s wordt per student een all-in jaarvergoeding afgerekend (zie regelingen). Voor universiteiten geldt deze regeling niet; je zult zelf een regeling moeten treffen.

Het maakt voor de toestemming niet uit welke drager (dvd, Blu-ray, download, stream enzovoorts) of welk vertoningsapparaat (tv, beamer, digibord enzovoorts) je gebruikt voor het vertonen van een film, documentaire of tv-beelden. Het is overigens verboden om een film vanaf een (zelf-)gekopieerde dvd te vertonen.