Hoger onderwijs

Onderwijsregelingen: Hoger onderwijs

Iedere hbo-instelling of universiteit maakt gebruik van lesmiddelen waar auteursrecht op zit. Docenten maken kopieën uit boeken, vertonen afbeeldingen in de collegezaal of studenten stellen een werk samen uit bestaand materiaal. Voor het hoger onderwijs hebben de Vereniging Hogescholen en de Universiteiten van Nederland (voorheen VSNU) overeenkomsten gesloten met de organisaties van auteursrechthebbenden. Zo hoef je niet voor elk gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal apart toestemming te vragen. De onderwijsinstellingen ontvangen voor het gebruik dat onder de regelingen valt jaarlijks een factuur.

Op deze site zie je eenvoudig hoe auteursrecht binnen het hoger onderwijs en andere onderwijssoorten is geregeld. Wil je iets gebruiken wat niet binnen de regeling valt? Dan helpen we je graag met hoe je toestemming kunt krijgen.

 

Muziek

Tijdens het onderwijs

Soms gebruik je muziek met een educatief doel tijdens een les of werkgroep. De muziek is bedoeld om het onderwijs te ondersteunen en maakt deel uit van de les. In dit geval mag je de muziek gratis gebruiken en heb je geen toestemming nodig.

Tijdens feesten en uitvoeringen

Voor muziek die de school of universiteit laat horen tijdens feesten, uitvoeringen of in de kantine is vooraf toestemming nodig van de rechthebbenden. Deze vormen van muziekgebruik hebben namelijk niet uitsluitend een educatief doel, maar ook een recreatief doel.

Hoe regel je toestemming?

Buma/Stemra behartigt de belangen van muziekauteurs (componisten, tekstdichters en muziekuitgevers). Sena behartigt de belangen van uitvoerende muzikanten en producenten. Er zijn voor het hbo geen speciale regelingen. Voor het gebruik van muziek moeten instellingen voor hoger onderwijs een individuele regeling te treffen met zowel Buma/Stemra als Sena.

Muziek opnemen

Op hogescholen wordt niet alleen muziek ten gehore gebracht, maar ook vastgelegd op bijvoorbeeld een cd of dvd. Buma/Stemra behartigt de belangen van de muziekauteurs als het gaat om deze zogenoemde mechanische reproductie.

Jouw school moet per project waarbij muziek wordt vastgelegd toestemming vragen aan Stemra. Het is niet mogelijk om hiervoor een doorlopende overeenkomst te sluiten.

Voor sommige educatieve projecten heeft Buma/Stemra een aparte regeling; meer informatie krijg je bij Stemra. Voor audiovisuele producties die:
een studieproject of afstudeerproject zijn
én die zonder winstoogmerk binnen de onderwijsinstelling waar de studie plaatsvindt worden vertoond

hoeft er geen vergoeding betaald te worden aan Buma/Stemra.

Muziek kopiëren voor privégebruik

Iedereen mag een kopie van bijvoorbeeld een cd maken voor eigen gebruik (dit geldt niet voor software en games). Let er wel op dat de kopie uitsluitend voor eigen gebruik moet zijn van de persoon die deze kopie zelf heeft gemaakt. Er wordt een vergoeding voor deze kopie betaald via de blanco cd of dvd waarop gekopieerd wordt: de Thuiskopievergoeding. Deze wordt door de fabrikant of importeur van deze blanco dragers betaald en doorberekend aan de consument.

Als een onderwijsinstelling zelf blanco media (zoals cd’s, dvd’s en videobanden) importeert, bijvoorbeeld door deze via internet te kopen in het buitenland dan moet opgave worden gedaan bij Stichting de Thuiskopie. Neem contact op met Stichting de Thuiskopie.